Product > วีรเน่

วีราเน่
วีราเน่นิ่ม – สำหรับเสริมผ้า เพื่อให้ผ้ามีน้ำหนักขึ้น
วีราเน่แข็ง – สำหรับทำสาบหรือปก
วีราเน่กาว – ใช้รีดความร้อนยึดติดกับผ้า
วีราเน่ฉีก – สำหรับงานปัก

วีราเน่กาวไข่ปลา – สำหรับเสื้อผ้าเนื้อบางพิเศษ

ผ้าสปันบอนด์ – ผ้าแผ่นใย pp อัดเป็นแผ่นมีน้ำหนักเบาเหมาะทำถุงกระเป๋าและทดแทนผ้าในอุตสาหกรรม

แผ่นใยสังเคราะห์  – สำหรับใช้เพิ่มในส่วนที่ต้องการความหนานุ่ม เช่น หมอน กระเป๋า ตุ๊กตา

Loading...