Product > บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

รับตัดผ้าตรง,ผ้าเฉลียง,ผ้าวน
รับย้อมสีเทปทอและยางยืด
รับย้อมและพิมพ์กระดุม
รับพิมพ์สกีนบนเทปและยางยืด
รับทอและพิมพ์ป้ายคอเสื้อ

รับย้อมสี เทปทอ ผ้าลูกไม้และยางยืด

Loading...